englishdeutsh

Aktualności:

Od 1 maja ponownie otwieramy po przerwie zimowej punkt gastronomiczny . Serdecznie zapraszamy na lokalne przekąski oraz zimne napoje.


Kolorowe JeziorkaKolorowe Jeziorka to jedno z najpiękniejszych miejsc Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Położone są w miejscowości Wieściszowice na północnym zboczu Wielkiej Kopy. Na zboczu rozmieszczone są cztery jeziorka: żółte,purpurowe, błękitne (lazurowe) i zielone. Zabarwienie jeziorek związane jest z występowaniem różnych związków chemicznych. Wszystko to dzięki łupkom pirytonośnym, które były przyczyną budowy kopalni na tym obszarze od XVIII do XIX wieku. Po zamknięciu kopalni do głosu doszła natura, która wypełniła wyrobiska kopalniane wodą tworząc zjawiskowe jeziorka. Na terenie Kolorowych Jeziorek powstała ścieżka dydaktyczna „Zielonym szlakiem przez Kolorowe Jeziorka”, stworzona przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum Publicznego w Marciszowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Marciszów. Dostarcza ona turystom cennych informacji dotyczących jeziorek, sztolni oraz przyrody.

Żółty stawek

Jest to najmłodsze jeziorko powstałe pośród pokopalnianych hałd

Purpurowe Jeziorko

Jest to zalane wyrobisko po najstarszej kopalni, która została uruchomiona w 1785 roku i nosiła nazwę „Nadzieja”- „Hoffnung. Eksploatowano tutaj z łupków łyszczykowych (o zawartości do 20 % siarki) piryt. Długość wyrobiska ma ok. 430 m, szerokość ok. 110 m i wypełniona jest wodą niesamowitego koloru rdzawo-żółtego, otaczają je malownicze skarpy i piękne drzewa. Zbocza, strome urwiska, skałki, a także tunel również mają rdzawo-żółtą barwę ze względu na obecność siarki. Woda w Purpurowym Jeziorku jest roztworem kwasu siarkowego. Dopełnieniem całości jest specyficzny zapach jeziorka.

Błękitne Jeziorko

Kolejnym Jeziorkiem, które napotkamy kierując się zielonym szlakiem do góry jest Jeziorko Błękitne zwane także Lazurowym, które powstało na terenie dawnego wyrobiska „Nowe Szczęście”. Urokliwe Błękitne Jeziorko zawdzięcza swój kolor związkom miedzi i w przeciwieństwie do Purpurowego, jego woda jest czysta i bez zapachu. W zależności od warunków przybiera ono kolor szmaragdowy. Stawek jest niewielki: jego średnica wynosi w najszerszym miejscu około 50 m, a długość ok. 150 m.

Zielone Jeziorko (Zielony Stawek)

Podążając dalej dochodzimy do najwyżej położonego jeziorka - Zielonego Stawu. Tu znajdowała się niegdyś kopalnia „Gustaw Grube”. Stawek niestety pojawia się i znika, bowiem podczas suchych okresów doszczętnie wysycha.

Stawy znajdują się na różnych wysokościach. Najniższy z nich, Purpurowe Jeziorko (Czerwone Jeziorko), leży na wysokości ok. 560 m n.p.m., a najwyżej położony Zielony Stawek (Czarne Jeziorko) na ok. 730 m n.p.m. Pomiędzy nimi usytuowane jest Błękitne Jeziorko (zwane też Lazurowym, Szmaragdowym, Niebieskim) na wys 635 m n.p.m.

Kolorowe jeziorka- Błękitne jeziorko Kolorowe jeziorka- Kopalnia Kolorowe jeziorka- Kanion Kolorowe jeziorka- Jaskinia Kolorowe jeziorka- Purpurowe jeziorko

Błękitne Jeziorko

Znajduje się w niewielkim wyrobisku po kopalni "Nowe Szczęście" powyżej Purpurowego Jeziorka na wysokości ok. 635 m n.p.m. Po opuszczeniu wyrobiska woda zalała je, tworząc Błękitne (Lazurowe) Jeziorko. Zabarwienie wody powodują związki miedzi.

Kopalnie

Najstarsza kopalnia (z 1785 roku), usytuowana na terenie Purpurowego Jeziorka, nosiła nazwę "Nadzieja". Pozostałe kopalnie nosiły nazwy: Nowe Szczęście(1793 - teren Błękitnego Jeziorka) i Gustav Grube (1796 - teren Zielonego Stawku). W kopalniach wydobywano w latach 1785-1925 piryt, przerabiany na kwas siarkowy w Płoszowie.

Kanion

Charakterystyczna rzeźba terenu przywodzi na myśl krajobraz westernowy.

Jaskinia

Okolica Kolorowych jeziorek zbudowana jest ze skał metamorficznych, należących do wschodniej osłony granitu karkonoskiego: amfibolitów, łupków aktynolitowych, serycytowo-chlorytowych, serycytowo-chlorytowo-kwarcowych, kwarcowo-albitowo-chlorytowych i innych.

Purpurowe jeziorko

Swój kolor Purpurowe Jeziorko zawdzięcza składowi chemicznemu ścian i dna wyrobiska, które obfitują w związki miedzi i żelaza, przede wszystkim piryt. Piryt występuje tu w łupkach serycytowo-chlorytowych, a jego zawartość dochodzi do 10-12%. Woda w Purpurowym Jeziorku jest roztworem kwasu siarkowego o pH=3.


Wieś Wieściszowice

Wieściszowice są wsią wzmiankowaną po raz pierwszy w 1255 r już jako miejscowość istniejącą. Do 1292 r. stanowiła własność cystersów z Lubiąża. Potem była posiadłością rycerską. Rozwój wsi przypada na XVIII w., gdy należała do hrabiego von Promnitza. We wsi mieszkało wtedy 22 kmieci, 67 zagrodników i 14 chałupników. Była to więc bogata wieś rolnicza. Znaczne zmiany we wsi zaszły w 1785 r., ponieważ powyżej wsi zaczęto wydobywać łupki pirytonośne w kopalni „Hoffnung” . W 1793 r. powstała nieco wyżej kopalnia „Neue Gluck”, a w 1796 r. najwyżej położona i najmniejsza „Gustav”. W 1825 r. wieś posiadała 97 domów, w tym kościół, szkołę z nauczycielem, wolne sołectwo z gorzelnią, 3 młyny wodne i tartak. Pracowało też 58 warsztatów lniarskich. W 1872 r. kopalnie w Wieściszowicach i hutę w Płoszowie przejęła fabryka kwasu siarkowego „Silesia” z Żarowa. Produkcja w oparciu o miejscowe złoża już się kończyła. Ostatecznie w 1925 r. zakończono produkcję. Porzucone kopalnie i wyrobiska zalała woda i w ten sposób powstały charakterystyczne Kolorowe Jeziorka. Po 1945 r. wieś została osadą rolniczą.

<Wieściszowice- kościół.
s

home | oferta | szlaki | dojazd | kontakt | galeria |


Regionalny tygodnik informacyjny Agroturystyka Pustelnik